Version 75 (modified by kaushik, 5 years ago)

--

East Central Railway - S&T Officers Mobile Directory

Name Grade Date of Birth DOITSDesignation DOWPPDOW at same PlaceMobile No.
Sh. A. N. JhaSAGD02.09.5606.05.82CSTE07.10.1307.10.139771425800|
Sh. Ram BechanSAGD29.07.5604.04.83CSTE/Plg31.12.1418.10.139771425807|
Sh. P. S. RaiSAGD07.03.5918.05.84CSTE/C/S/MHX20.04.1215.04.119771425850|
Sh.Om PrakashSAGD28.01.5702.06.86CSTE/C/N/MHX10.04.1310.04.139771425805|
Sh.S. L. PrasadSAGD02.06.5816.07.87CCE16.02.1505.10.069771425802|
Sh. Jagmohan RamSAGD01.01.5909.03.87CSE/North22.09.1405.09.139771425803|
Sh. Rajesh KumarSAGD31.03.6315.03.88CSTE/W/HJP09.04.1327.09.069771425801|
Sh. Shaminder SinghSAGD20.05.6325.05.87CSE/South15.09.1415.09.149771425804|
Sh. Satyendra Kr.JAGD24.06.6616.03.92Dy.CSTE/C/MHX04.03.1404.03.149771425874|
Sh. S. K. VermaJAGD08.06.7202.01.96Sr.DSTE/MGS21.02.1421.02.149794848800|
Sh. Lalji ChaudharyJAGD20.08.7102.01.96Dy. CSTE/W/MGS20.02.1320.02.139794848802|
Sh. M. K. ShrivastavaJAGD27.11.7227.01.98Sr.DSTE/Co-Ord/DNR28.04.1430.04.139771449800|
Sh. R.P.MauryaJAGD15.07.7620.09.99Dy.CSTE/C/DNR01.05.1301.05.139771425852|
Sh. Manish SharmaJAGD04.05.7704.09.2000Dy.CSTE/Sig/HJP31.01.1406.05.139771425806|
Sh.K.C SharmaJAGD01.05.7104.09.2000Sr.DSTE/SPJ24.04.1224.04.129771428800|
Sh.Amrendra.Kr. SinghJAGD01.03.7803.09.01Sr. DSTE/Co-ord & Tele/DHN12.06.1230.04.129771426800|
Sh.Lalan Kr. RamJAGD25.03.7501.02.02Dy.CSTE/C/N/MHX30.01.1530.01.159771425852|
Sh.R.L.YadavJAGD12.08.7630.01.02Sr.DSTE/E/DNR18.12.1418.12.149771449802|
Sh.P. K. SumanJAGD08.02.7302.09.02Dy.CSTE/D&D-II/HJP25.02.1325.02.139771425815|
Sh. Pramod KumarJAGD22.12.7602.09.02Dy.CSTE/C/MHX03.01.1403.01.149771425862|
Sh. P. S. SahayJAGP27.09.5622.07.03Dy.CSTE/D&D-I/HJP31.01.1431.01.149771425809|
Sh. A. K. AmbasthaJAGP07.05.5729.05.04Dy.CSTE/Proj/HJP18.12.1426.03.149771425805|
Sh. A. KumarJAGP05.02.5812.10.06Dy.CSTE/C/N/MHX21.05.1221.05.129771425853|
Sh.Ajit KumarJAGD01.04.8011.12.06Dy.CSTE/W/DHN04.02.1419.04.129771426806|
Sh. A.C.TripathiJAGP21.06.5911.09.07Sr.DSO/SEE18.02.1318.02.139771429904|
Sh.Basant Kr.SinghJAGP10.01.6111.09.07Dy.CSTE/C/DNR26.02.1326.02.139771425855|
Sh. R. K. SrivastavaJAGP04.10.6511.09.07Sec.to CSTE & Dy.CSTE/HQ18.02.1310.10. 049771425812|
Sh. Rajeev KumarJAGP10.07.7111.09.07Dy.CSTE/W/DNR28.02.1328.02.139771425825|
Sh. Mushafir PaswanJAGP18.01.6111.09.07Dy.CSTE/Safety30.04.1330.04.139771425941|
Sh. Brijesh Kumar YadavJAGD01.02.8210.12.07Sr.DSTE/SEE03.05.1303.05.139771429800|
Sh. Abhishek KumarSSD12.12.8316.12.09DSTE/W/CPU17.04.1417.04.149794848724|
Sh.S.M.S.SamsiSSP02.11.5514.12.04DSTE/C/MHX06.05.1306.05.139771425870|
S. K. GoswamiSSP22.01.5817.12.04DSTE/DHN01.04.1301.04.139771426808|
Sh. Shailendra Kr.SSP12.12.5531.01.05DSTE/Con/HJP13.08.1413.08.149771425871|
Sh. Ved Prakash RamSSP05.01.6431.12.04DSTE/W/HJP10.12.1210.12.129771425818|
Sh. Sanjeev KumarSSP10.01.7220.12.04DSTE/W-II/BRKA15.05.1315.05.139771426805|
Sh. Girish KumarSSP01.01.6223.12.04SSTE/D&D-III/HJP08.02.0814.12.049771425816|
Sh.Binod. Kr. SinghSSP02.01.6817.12.04SSTE/D&D-I/HJP07.08.1207.08.129771429904|
Sh Bhagwan JhaSSP02.01.6113.12.05DSTE/SPJ16.04.1401.10.089771428801|
Sh Pradip KumarSSP31.12.6420.12.05DSTE/W /MGS05.01.1505.01.159794848804|
Sh U.K.AcharyaSSP15.11.5919.12.05DSTE/Con/SPJ09.08.1208.11.079771425872|
Sh P. K. VermaSSP28.04.5823.12.05DSTE/W/DNR28.07.1328.07.139771449801|
Sh S. B. MishraSSP02.12.6030.12.05SSTE/Con/SPJ01.05.1401.05.149771425873|
Sh Veer Pal SinghSSP02.02.6630.12.05DSTE/W/DHN02.01.1502.01.159771425824|
Sh Vikrama RamSSP16.02.7121.12.05DSTE/W/SEE07.05.1307.05.139771429802|
Sh. B. K. ThakurSSP28.11.6001.02.07SSTE/Con/MHX11.10.1211.10.129771425859|
Sh Kalamuddin KhanSSP01.07.5726.02.07SSTE/Sig/HJP30.03.1126.02.079771425821|
Sh R. K. SumanSSP01.07.6012.02.07SSTE/D&D/HJP09.10.1209.10.129771425823|
Sh.Vijay PalSSP14.06.5812.08.07SSTE/Proj/BJU17.04.1417.04.149771425844|
Sh Rafi AhmadSSP01.07.6217.02.07DSTE/DHN02.01.1302.01.139771426803|
Sh H.R.S.ChauhanSSP15.12.5609.02.07SSTE/Plg/HJP31.12.1209.02.079771425819|
Sh Md Abdul MazidSSP25.07.5601.02.07DSTE/Spl/MKA23.08.1331.12.129771425820|
Sh K.K.DasSSP03.03.5814.02.07SSTE/Con/DHN23.08.1322.02.089771463872|
Sh.R.R.TiwariSSP02.03.5801.02.07SSTE/Con/DNR06.05.1306.05.139771425857|
Sh Sunil Kr. SinghSSP17.01.6902.02.07SSTE/Tele/HQ01.03.1331.12.129771425820|
Sh Ajay Kr. JaiswalSSP06.08.7001.02.07DSTE/W/DHN23.08.1331.08.099771425817|
Sh.Amit SinghSSD15.10.8514.12.09DSTE/SEE17.04.1417.04.149771429801|
Sh A.K.PathakSSP07.01.7020.08.07DSTE/MGS18.04.1418.04.149794848803|
Sh.D.K.ChandSSP13.07.7528.09.07DSO/SEE27.10.1428.09.079771428802|
Sh.Rajesh Kumar KuswahaJSD05.07.8014.12.09ASTE/DNR20.06.1420.06.14|
Sh.Baibhav Kr. ShrivastavaJSD07.07.8619.12.10ASTE/KQR03.07.1203.07.129771426802|
Sh. Pankaj KrJSD18.06.8016.12.10ASTE/BXR03.07.1203.07.129771449804|
Sh. Sumant LalJSD26.01.8816.12.10ASTE/SEE22.02.1322.02.139771429805|
Sh.Vivek SauravJSD15.08.8619.12.11ASTE/W/BJU27.06.139771429804|
Sh.Rajat PriyaJSD14.07.8713.12.11ASTE/MGS27.06.1327.06.139794848805|
Sh.Ajit Pratap VermaJSD07.03.8021.12.11ASTE/Gaya27.06.1327.06.139771427801|
Sh.Gautam GuptaJSD26.06.8719.12.11ASTE/NKE12.01.1512.01.159771428805|
Sh.Manish KumarJSD20.01.8910.12.12ASTE/DOS20.06.1420.06.149771427800|
Sh.Chemas SahuJSD11.10.8410.12.12ASTE/GMO27.06.1427.06.149771426801|
Sh.Rahul PriyadarshiJSD15.02.8518.10.13ASTE/E/BJU7033594218|
Sh. Sanjay Kr SinghJSP15.10.7721.08.07ASTE/Works/BJU05.12.129771428803|
Md Nihal ShamsJSP06.01.6406.08.07ASTE/Con/DNR26.04.1326.04.139771425863|
Sh.Rajiv Lochan DasJSP02.06.6819.10.08ASTE-II/DHN19.09.0819.09.089771426804|
Sh.Arun Kr.SinhaJSP10.02.6225.09.08ASTE/Con/MHX25.07.1225.07.129771425869|
Sh.Md.ShamimJSP22.08.5823.09.08ASTE/C/SPJ13.01.1513.01.159771463876|
Sh.Rajesh SharanJSP18.08.7117.09.08ASTE/UTS/HJP20.03.1317.09.089771425837|
Sh.Awadh Bihari SinghJSP11.07.7118.09.08ASTE/D&D/HJP24.01.1124.01.119771425814|
Sh.Ramesh Kr. SinghJSP30.12.6625.09.08ASTE/C/MHX25.04.1325.04.139771425855|
Sh.Govind SinghJSP27.03.5910.10.08ASTE/Kiul18.04.1318.04.139771449806|
Sh.Raj Lal PanditJSP20.01.6124.09.08ASTE/Con/MHX04.04.1304.04.139771463870|
Sh.Anil Kr.VermaJSP24.07.6323.09.08ASTE/W/SPJ09.11.1209.11.129771425804|
Sh.R.S YadavJSP12.07.7801.09.09Princ./STTS/DNR05.01.1525.04.129771449807|
Sh. Tuhin KishorJSP04.08.7616.09.09ASTE/P/HJP05.04.1305.04.139771425840|
Sh. Sarvesh KumarJSP15.12.7128.08.09ASTE/DHN05.11.1405.11.149771426807|
Sh. A.K.S. KushwahaJSP14.12.7228.08.09ASTE/IT/HJP21.03.1421.03.149771485940|
Sh.S.K.SrivastavaJSP20.07.7628.08.09ASTE/W/CPU22.07.1322.07.139771425822|
Sh. Shekhar JaisawalJSP13.07.6825.08.09ASTE/W/DHN26.11.1425.08.099771425828|
Sh. V.K.SinghJSP12.06.6516.09.09ASTE/W/DNR27.01.1525.08.099771449803|
Sh. Anjani KumarJSP01.01.5825.09.08ASTE/SPJ12.02.1527.10.149771428803|
Sh.Pankaj KumarJSP04.12.7526.12.09ASTE/PNBE13.01.1513.01.159771450012|
Sh.Nand kishore PrasadJSP01.07.5910.04.13ASTE/Works/MGS13.10.1413.10.149794848830|
Sh.Dinesh KumarJSP08.02.6310.04.13ASTE/MFP23.03.1323.03.139771429806|
Sh.Harish KumarJSP05.05.7308.04.13ASTE/W/DHN09.07.1309.07.139771425827|
Sh.T.R.PandeyJSP15.01.6110.04.13ASTE/W/MGS14.07.1414.07.14|

Back